Zabezpieczenia przeciwpożarowe - definicja

Zabezpieczenia przeciwpożarowe to systemy i urządzenia, które służą do zapobiegania, ograniczania i gaszenia pożarów. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz środowiska, a także minimalizowanie strat materialnych i finansowych spowodowanych pożarem. Zabezpieczenie przeciwpożarowe znajdziemy w każdym budynku.

Podział zabezpieczeń przeciwpożarowych

Podział zabezpieczeń przeciwpożarowych może być dokonany w różny sposób, na przykład według rodzaju działania, sposobu instalacji lub celu, jaki ma spełniać dane zabezpieczenie. W tym artykule zajmiemy się najpopularniejszym podziałem w ochronie przeciwpożarowej. Możemy wyróżnić dwie główne kategorie zabezpieczeń przeciwpożarowych:

 • czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe
 • bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe
zabezpieczenia przeciwpozarowe

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe (inaczej aktywne zabezpieczenia ppoż) – to takie, które wymagają aktywnego działania, aby zapobiec lub ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru. Są to na przykład:

   • systemy przeciwpożarowe (systemy ppoż), to instalacje, które automatycznie uruchamiają się w przypadku wykrycia pożaru i potrafią samoczynnie rozpocząć gaszenie ognia, aby zatrzymać jego rozprzestrzenianie

      • systemy sygnalizacji pożaru, które wykrywają obecność ognia lub dymu w trakcie pożaru i alarmują o nim odpowiednie służby oraz osoby znajdujące się w budynku

      • stałe urządzenia gaśnicze (SUG)

         • stałe urządzenia gaśnicze gazowe, które automatycznie wykrywają pożar i prowadzą skuteczną akcję gaśniczą przy pomocy specjalnych gazów

         • stałe urządzenia gaśnicze wodne (np. instalacje tryskaczowe), których zadaniem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia i jego ugaszenie, przy pomocy wody wypływającej pod ciśnieniem ze specjalnych dysz

       • systemy oddymiania wyposażone w czujniki wykrywania dymu, służą do usuwania dymu z płonącego budynku, umożliwiając ewakuację

    zabezpieczenia ppoz fireconsult
    zabezpieczenia ppoz
    zabezpieczenia ppoz rzeszow

    Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

    Bierne zabezpieczenia ppoż – to takie, które działają przez samą swoją budowę lub materiał, z jakiego są wykonane. Do biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych:

      • zaprawy ogniochronne

      • zabezpieczenia przepustów instalacyjnych

      • zabezpieczenia konstrukcji stalowych, drewnianych i żelbetowych

      • impregnacja ochronna

      • drzwi i okna przeciwpożarowe, które utrudniają przenikanie ognia i dymu do budynku

      • ognioodporne ściany, stropy i podłogi, które ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i dymu

      • przegrody ogniowe, które dzielą budynek na mniejsze segmenty, zapobiegając szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożaru

     Skuteczność zabezpieczeń przeciwpożarowych

     Skuteczność zabezpieczeń przeciwpożarowych zależy od wielu czynników, takich jak:

       • sposób ich zastosowania i umiejscowienia

       • jakość i stan techniczny urządzeń i systemów

       • przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego przez użytkowników budynku

       • regularny serwis zabezpieczeń przeciwpożarowych

      Dlaczego warto inwestować w zabezpieczenie ppoż budynku

      Należy pamiętać, że regularne dbanie o wysoki poziom ochrony przeciwpożarowej w budynkach i pomieszczeniach ma realny wpływ na bezpieczeństwo osób, które w nich przebywają. Stosowanie odpowiednich zabezpieczeń przeciwpożarowych pozwoli nam uniknąć rozprzestrzeniania się ognia i dymu.

      Warto również pamiętać, że zabezpieczenia przeciwpożarowe to nie tylko systemy i urządzenia, ale także odpowiednie zachowania i procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego, które powinny być przestrzegane przez wszystkich użytkowników budynku. Dzięki temu można zminimalizować ryzyko pożaru i zapewnić bezpieczeństwo ludzi oraz mienia.

      Ochrona przeciwpożarowa - oferta

      Fireconsult posiada kompleksową ofertę usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo budynków i obiektów budowlanych.

      Główne obszary naszej działalności to sporządzanie profesjonalnej dokumentacji przeciwpożarowej takiej jak instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, operaty przeciwpożarowe oraz ekspertyzy ppoż.

      W naszej ofercie mamy również przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa pożarowego, pomoc w przeprowadzeniu praktycznego sprawdzenia ewakuacji oraz przygotowanie budynku do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Prowadzimy stały nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym dla firm i instytucji.

      Przeprowadzamy szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia atex, szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenia okresowe BHP.

      Wykonujemy przeglądy i konserwacje oraz serwis urządzeń ppoż w budynkach – przegląd gaśnic, badanie hydrantów, przegląd systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowego sygnału ostrzegawczego (DSO), przegląd drzwi i bram ppoż oraz przegląd systemu detekcji gazów (GAZEX).

      Zajmujemy się również bezpieczeństwem wybuchowym (ATEX). Sporządzamy Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem oraz Ocenę Ryzyka Wybuchu.

      Nasze usługi świadczymy w całej Polsce.

       

      zabezpieczenia przeciwpozarowe budynkow