gaśnica

Przeprowadzimy szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników Twojej firmy. 

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego mają na celu podniesienie świadomości pracowników w zakresie zachowania się w sytuacjach zagrożenia. Podczas takiego szkolenia przedstawimy podstawowe zagadnienia z zakresu zapobiegania pożarom i reagowaniu na nie, bezpiecznej ewakuacji oraz obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych).

Szkolenia przeprowadzane są w oparciu o aktualne przepisy przeciwpożarowe.

Nasi instruktorzy to doświadczeni strażacy z wieloletnim stażem, którzy na co dzień biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 

Zakres szkolenia dostosowujemy do potrzeb klienta.

Zapraszamy do kontaktu.