Opracowanie i aktualizacja Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Zapewnij swojej firmie kompleksową ochronę przed zagrożeniami wybuchowymi z pomocą Fireconsult. Jako firma specjalizująca się w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, oferujemy wysokiej jakości usługi doradcze i tworzenie dokumentacji zgodnej z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Nasz doświadczony zespół inżynierów i ekspertów zapewnia spersonalizowane podejście, dostosowane do unikalnych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Dzięki zaawansowanym technologiom i gruntownej analizie ryzyka, gwarantujemy skuteczną ochronę dla Twojej działalności. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa firmy przypadkowi – powierz ją profesjonalistom z Fireconsult. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć proces zabezpieczania swojej firmy na najwyższym poziomie

Bezpieczeństwo to podstawa

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj dopasowane rozwiązania dla Twojej firmy. Fireconsult świadczy swoje usługi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego na terenie całej Polski.

Wyślij wiadomość

Czym jest Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem, znany także jako dokument bezpieczeństwa przed wybuchem (ang. Explosion Protection Document, EPD), to formalny dokument opracowany w celu identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z potencjalnymi zagrożeniami wybuchowymi w miejscu pracy. Jest to szczególnie istotne w zakładach przemysłowych, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej lub innych czynników sprzyjających wybuchowi.

DZPW - podstawa prawna

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowi kompleksowe i kluczowe opracowanie dotyczące zachowania bezpieczeństwa pożarowego w przedsiębiorstwie, każdy pracodawca powinien posiadać taki dokument jako potwierdzenie zapewnienia odpowiednich warunków w firmie. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z postanowień Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931, § 7.1.). W ramach tego dokumentu precyzyjnie określone są normy i środki zabezpieczające, które pracodawca jest zobowiązany wdrożyć w celu minimalizacji ryzyka związanego z wystąpieniem atmosfery wybuchowej na terenie zakładu pracy.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem obejmuje różne aspekty, w tym:

 1. Identyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem: Określenie obszarów, w których istnieje ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej lub innych czynników powodujących zagrożenie wybuchem.

 2. Charakterystyka substancji palnych: Opis substancji, które mogą prowadzić do wybuchu, w tym ich właściwości fizyczne i chemiczne.

 3. Ocenę ryzyka: Analiza potencjalnych źródeł zapłonu, sposobów jego eliminacji lub zminimalizowania oraz ocena ryzyka związanego z danymi obszarami.

 4. Zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa: Określenie niezbędnych środków zabezpieczających, takich jak systemy wentylacji, systemy gaśnicze, izolacja elektryczna, itp.

 5. Szkolenie pracowników: Zapewnienie, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa przed wybuchem, w tym świadomość zagrożeń i stosowanie środków ochrony indywidualnej.

 6. Monitorowanie i utrzymanie: Określenie procedur monitorowania i utrzymania systemów zabezpieczających przed wybuchem w celu zapewnienia ich skuteczności.

Co zawiera Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW)?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW) zawiera szereg informacji mających na celu identyfikację, analizę i kontrolę zagrożeń związanych z możliwością wystąpienia wybuchu w danym miejscu pracy. Dokładna zawartość DZPW może się różnić w zależności od specyfiki danego zakładu przemysłowego i obowiązujących przepisów, ale ogólnie obejmuje następujące elementy:

Identyfikacja obszarów zagrożonych wybuchem:

 • Opis obszarów, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa.
 • Kategorie obszarów zagrożonych (np. strefy ATEX – atmosfery wybuchowe).

Charakterystyka substancji palnych:

 • Informacje na temat substancji, które mogą prowadzić do wybuchu.
 • Właściwości fizyczne i chemiczne substancji palnych.

Ocena ryzyka:

 • Analiza potencjalnych źródeł zapłonu.
 • Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia wybuchu.
 • Ocena skutków wybuchu w stosunku do ludzi, mienia i środowiska.

Zastosowanie środków zabezpieczających:

 • Opis środków technicznych i organizacyjnych mających na celu minimalizację ryzyka.
 • Informacje na temat systemów bezpieczeństwa, np. systemów gaśniczych, wentylacyjnych, czy oświetleniowych.

Ochrona przed wybuchem:

 • Procedury dotyczące ochrony przed wybuchem dla pracowników.
 • Wytyczne dotyczące używania sprzętu ochrony indywidualnej.

Szkolenia i informacje dla pracowników:

 • Programy szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa przed wybuchem.
 • Informacje dla pracowników na temat zagrożeń i środków bezpieczeństwa.

Monitorowanie i utrzymanie:

 • Procedury monitorowania stanu technicznego systemów bezpieczeństwa.
 • Plany konserwacji i utrzymania urządzeń.

Dokumentacja techniczna:

 • Informacje dotyczące używanych urządzeń i systemów.
 • Dokumentacja techniczna istotna dla zabezpieczenia przed wybuchem.

Plan działań w przypadku awarii:

 • Procedury postępowania w przypadku awarii, w tym ewakuacji, powiadamiania służb ratunkowych, itp.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem jest istotnym narzędziem zarządzania ryzykiem w miejscach pracy, szczególnie w obszarach, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie atmosferą wybuchową. Jest też wymagany i objęty przepisami prawnymi, takimi jak dyrektywy ATEX obowiązujące w Unii Europejskiej.

Nawet 80% zakładów produkcyjnych nie spełnia wymogów dyrektywy ATEX!

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży, mamy za sobą szereg zrealizowanych prac, które pozwoliły nam zdobyć doświadczenie i praktyczną wiedzę na temat realizacji dokumentów zabezpieczenia pożarowego. Z tego względu posiadamy również świadomość, z jak wieloma niedopatrzeniami mogą mieć do czynienia przedsiębiorstwa. Z tego powodu chcemy zapewnić Ci profesjonalną pomoc, doradztwo i przygotowanie dokumentu DZPW, dla: 

 

 1. Obiektów i instalacji procesowych, które nie są objęte niniejszym dokumentem.
 2. Instalacji i obiektów, w których dokonano modyfikacji wpływających na poziom bezpieczeństwa wybuchowego (np. zmiana technologii, surowców, wdrożenie nowych urządzeń, itp.).

Realizowane przez nas dokumenty DZPW zawierają kompleksową i dokładną ocenę zagrożenia wybuchem, oraz szczegółową klasyfikację stref zagrożenia wybuchem. Tym samym możemy zagwarantować, że spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931).

Audyt ATEX - Wykonaj przed realizacją Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem!

Przed realizacją dokumentu DZPW możesz zdecydować się na wykonanie audytu. Taka analiza pozwoli Ci zorientować się, gdzie na terenie danego przedsiębiorstwa występują miejsca newralgiczne. Dzięki temu będziesz w stanie określić priorytetowe działania, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wybuchu. Swoje działania będziesz mógł rozłożyć w czasie, a sam audyt je zapoczątkuje i wyodrębni główne punkty.

Dlaczego warto zdecydować się na audyt w Fireconsult?

 • Wieloletnie doświadczenie w branży.
 • Kompleksowa realizacja usług z dbałością o każdy, najmniejszy detal.
 • Terminowe wykonawstwo. 
 • Wyspecjalizowani pracownicy, doradztwo na każdym etapie współpracy.
 • Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, zapewniających możliwość dokładnej oceny miejsca pracy.
 • Przygotowujemy kompleksową dokumentację zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki.