legalizacja gasnic rzeszow

W naszej ofercie znajdziecie Państwo między innymi przegląd gaśnic często określany jako legalizacja gaśnic. Usługi realizujemy głównie na terenie województwa podkarpackiego (m.in. Jasło, Krosno oraz Rzeszów) i małopolskiego. W przypadku większych zleceń jesteśmy w stanie dotrzeć do każdego miejsca w Polsce. Przeglądy wykonujemy w oparciu o aktualne przepisy przeciwpożarowe.

Gaśnica to urządzenia służące do gaszenia pożarów we wczesnym stadium rozwoju. Sprzęt gaśniczy znajdziemy w każdym budynku, biurze, sklepie czy samochodzie. Urządzenia te zostały sklasyfikowane jako podręczny sprzęt gaśniczy. Bardzo ważne jest, aby w obiektach regularnie była przeprowadzana legalizacja gaśnic.

Wykonanie czynności przeglądu (legalizacji gaśnicy) należy zlecić doświadczonym specjalistom, posiadającym odpowiednie uprawnienia.

Przegląd gaśnic - podstawa prawna

Podstawą prawną, która reguluje przegląd gaśnic jest § 3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, które głosi:

2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Legalizacja gaśnicy powinna odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta. Polskie ustawodawstwo reguluje tą kwestie i stanowi, że czynności przeglądu sprzętu gaśniczego w budynku muszą odbywać się nie rzadziej niż raz w roku. Na rynku są również dostępne gaśnice, które wymagają przeglądu częściej niż raz na rok. Taką informację znajdziemy dokumentacji technicznej producenta. Częstotliwość przeglądu może zwiększyć zarządca obiektu, osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego czy BHPowiec mając na uwadze jakie zagrożenia panują w danym miejscu.

Zasady rozmieszczania gaśnic

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) przypada na:

 • każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej budynku, który nie jest chroniony stałymi urządzeniami gaśniczymi

 • każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej, która nie została wymieniona w pkt. 1, z wyjątkiem ZL IV

Gaśnice powinny znajdować się w odpowiednim miejscu łatwo dostępnym i widocznym np. przy wejściach do budynków, na klatach schodowych, korytarzach oraz przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Warto pamiętać, że gaśnice nie mogą być narażone na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła takich jak piece czy grzejniki.

W budynku wielokondygnacyjnym należy upewnić się czy gaśnica znajduje się w takim samym miejscu na różnych kondygnacjach, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

Planując rozmieszczenie, liczbę gaśnic i ich masę w budynku pamiętajmy, że odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Gaśnica, środek gaśniczy, rodzaje gaśnic

Kupując gaśnicę, należy zastanowić się jakie zagrożenia znajdują się w obiekcie, a następnie dobrać do tego odpowiedni rozmiar gaśnicy. Będziemy mieć wtedy świadomość, że w przypadku wystąpienia pożaru będziemy w stanie zgasić go w zarodku.

Etykieta gaśnicy to miejsce gdzie znajdziemy oznaczenia wskazujące do jakich grup pożarów przeznaczone jest urządzenie, typu i ilości środka gaśniczego oraz informacji czy możemy nią gasić urządzenia elektryczne.

Wyróżniamy następujące grupy pożarów:

 • A – pożary ciał stałych (pochodzenia organicznego), które podczas spalania tworzą się żarzące węgle np. drewno, papier, tkaniny itp.,

 • B – pożary cieczy i materiałów stałych, które topią się podczas spalania np. tworzywa sztuczne, paliwa, oleje itp.

 • C – pożary gazów np. metan, propan, wodór, acetylen,

 • D – pożary metali np. potas, magnez, sód, tytan, glin itp.

 • F – pożary olejów i tłuszczów m.in. w urządzeniach kuchennych

Na polskim rynku znajdziemy następujące rodzaje gaśnic:

 • gaśnice proszkowe,

 • gaśnice śniegowe (CO2),

 • gaśnice pianowe (płynowe),

 • gaśnice wodne (mgłowe),

 • gaśnice domowe

Dobranie odpowiedniego rodzaju gaśnicy gwarantuje bezpieczeństwo oraz skuteczne działanie gaśnicze w przypadku pożaru.

przeglad gasnic

Na czym polega przegląd (legalizacja) gaśnic?

Przegląd gaśnic to procedura polegająca na sprawdzeniu czy w przypadku pożaru gaśnica będzie sprawna. Kontrolowana jest ilość środka gaśniczego, daty produkcji oraz okres legalizacji. Jeżeli zbiornik gaśnicy będzie uszkodzony oraz na urządzeniu nie będzie plomby, takie urządzenie gaśnicze nie zostanie dopuszczone do użytku. Przegląd gaśnicy kończy się umieszczeniem na kontrolce informacji dotyczących terminu następnej konserwacji. Niezwykle ważne jest, aby następna kontrola odbyła się nie później niż za rok.

Kiedy wymagany jest remont gaśnicy?

Remont gaśnic należy wykonać po 5 latach od dnia ostatniej kontroli urządzenia. W zakresie remontu (naprawy) gaśnicy znajdziemy sprawdzenie stanu technicznego wnętrza gaśnicy, zaworów czy wymiany środka gaśniczego. W przypadku gdy zbiornik gaśnicy ulegnie uszkodzeniu mechanicznemu lub korozji należy również przeprowadzić stosowne naprawy.

Przegląd gaśnic w biurze? Przegląd gaśnic w firmie? To dla nas nie problem. Skontaktuj się z nami już dziś i zamów przegląd ppoż!

Jeżeli poszukują Państwo sprawdzonej i godnej zaufania firmy do przeglądu gaśnic – zapraszamy do współpracy!

legalizacja gasnic