Wykonujemy audyt bezpieczeństwa pożarowego, który pozwala ustalić faktyczny stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów oraz określić, czy są zgodne z obowiązującymi przepisami. Działamy w Jaśle, Krośnie, Rzeszowie oraz okolicach.

Zaniedbanie obowiązku zachowania ochrony przeciwpożarowej prowadzi do wzrostu zagrożenia pożarem czy wybuchem, stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia. Może ponadto skutkować otrzymaniem przez właściciela lub zarządcy obiektu kary finansowej. Ponadto w konsekwencji pożaru czy wybuchu mogą pojawić się także dodatkowe problemy z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu strat materialnych.

 

Rzetelny audyt ppoż pozwala wskazać, jakie nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa pożarowego występują w budynku. Wskazuje także sposoby ich usunięcia, a tym samym przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Wykonując audyt bezpieczeństwa nasi specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w swojej dziedzinie, zadbają o szczegółową analizę wszystkich nieprawidłowości. Sporządzony przez nas raport zawierać będzie praktyczne wskazówki, których wdrożenie pozwoli przywrócić bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiekcie.