Przegląd drzwi i bram przeciwpożarowych

Wykonamy dla Państwa profesjonalny przegląd drzwi i ppoż i bram ppoż.

Zarówno drzwi przeciwpożarowe, jak i bramy, pełnią w obiektach bardzo istotą funkcję – oddzielają od siebie poszczególne strefy pożarowe, a tym samym odcinają płomieniom dalszą drogę. Aby umożliwić skuteczną ewakuację ludzi i ułatwić pracę ekipie ratunkowej muszą więc pozostać w pełnej sprawności technicznej i być poddawane regularnym przeglądom – zgodnie ze wskazaniami producenta, nie rzadziej jednak, niż raz na rok.

Każdy przegląd przeciwpożarowy bram i drzwi przeprowadzamy z dbałością o detale, sprawdzając ich stan techniczny, kompletność, płynność działania, domknięcie oraz oznakowanie. Usługa zakończona jest sporządzeniem stosownego protokołu, uwzględniającego przebieg wykonanych czynności oraz ewentualne wskazanie koniecznych do usunięcia usterek.

Przegląd systemu oddymiania

Jedną z oferowanych przez nas usług przeciwpożarowych jest przegląd systemu oddymiania.

Systemy oddymiania służą odprowadzeniu trujących spalin i dymu z wnętrza pomieszczenia, nie dopuszczając do zatrucia się przebywających w nim ludzi. Zaliczają się one do urządzeń przeciwpożarowych, dlatego zgodnie z rozporządzeniem podlegają przeglądom co najmniej raz w roku, a wedle wytycznych niektórych producentów nawet dwa razy w roku.

Nasi specjaliści wykonają przegląd systemu oddymiania, tak aby przebiegło ono zgodnie z procedurami i było przeprowadzone jak najbardziej rzetelnie. Sprawdzą obudowę i instalację kablową oraz akumulatory, zweryfikują stan zacisków, a na koniec przeprowadzą kontrolę działania całego systemu.

Przegląd oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Przeprowadzamy przegląd oświetlenia awaryjnego w kinach, teatrach, urzędach, muzeach, uczelniach, salach sportowych, garażach, magazynach, budynkach mieszkalnych i innych obiektach, w których powinno znaleźć się oświetlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z treścią stosownego rozporządzenia przegląd oświetlenia powinien odbywać się przynajmniej raz w roku. Powierzając to zadanie naszym fachowcom zyskują Państwo pewność, że usługa zostanie zrealizowana w pełni profesjonalnie. Rozpoczniemy od odłączenia zasilania by sprawdzić, czy oświetlenie awaryjne działa prawidłowo. Po dokonaniu pomiaru urządzeń sprawdzimy zgodność natężenia światła z obowiązującymi normami oraz długość działania oświetlenia aż do rozładowania się akumulatorów. Wszystko to pozwoli nam określić, czy oświetlenie ewakuacyjnie działa poprawnie i przynosi realną pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Przegląd Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu (PWP)

W ramach usług ppoż przeprowadzamy przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu odłączającego dopływ prądu do urządzeń, aby zapobiec pożarowi lub zniwelować jego skutki. Poprawnie działający wyłącznik prądu odcina prąd we wszystkich urządzeniach w obiekcie z wyjątkiem tych, które są niezbędne do przeprowadzania akcji ratunkowych i gaszenia pożaru. Jego funkcjonalność jest więc bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi. Zgodnie z prawem przegląd wyłącznika powinien odbywać się raz w roku według zaleceń producenta.

Przeprowadzając dla Państwa przegląd wyłącznika prądu sprawdzimy, czy znajduje się on w odpowiednim miejscu (w pobliżu wejścia do budynku) i czy został odpowiednio oznakowany. Przenalizujemy też stan techniczny i poprawność jego uruchamiania. Szczególną uwagę zwrócimy na to, czy po uruchomieniu wyłącznika odpowiednie urządzenia zachowały dostęp do prądu.