gaśnica

Rodzaje gaśnic, oznakowanie i ich zastosowanie

Rodzaje gaśnic, oznakowanie i ich zastosowanie Gaśnice to urządzenia, które służą do gaszenia pożarów we wczesnym stadium rozwoju. Zaklasyfikowane zostały do podręcznego sprzętu gaśniczego. Możemy je spotkać w obiektach użyteczności publicznej, handlowych, usługowych, restauracjach, zakładach pracy oraz w pojazdach komunikacji miejskiej i samochodach. Jakie rodzaje gaśnic możemy spotkać na polskim rynku? Jakie oznaczenia posiada każda…