kategorie zagrożenia ludzi ZL

Kategorie zagrożenia ludzi (ZL) – klasyfikacja

Co to jest kategoria zagrożenia ludzi? Kategoria zagrożenia ludzi to umowna nazwa określająca podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe (kategorie zagrożenia pożarowego). Klasyfikacja ta nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu szereg wymagań, które powinien spełnić. Kategorie zagrożenia ludzi – podstawa prawna Podstawą prawną określającą podział budynków kategorii zagrożenia ludzi ze względu na bezpieczeństwo pożarowe…