plan ewakuacji budynku

Co powinien zawierać plan ewakuacji budynku?

Co to jest plan ewakuacji? Plan ewakuacji to ilustracja graficzna, która obrazuje sposób ewakuacji z danego budynku (obiektu). Plany ewakuacyjne stosuje się, w celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji. Na planie zaznaczone są wszystkie drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne. Plan ewakuacji często uzupełniony jest o lokalizację urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, drzwi…