droga pożarowa

Droga pożarowa – przepisy

Wymagania dla dróg pożarowych określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Wymogi dotyczące drogi pożarowej Rozdział 6. Drogi pożarowe § 12. Wymogi dotyczące drogi pożarowej Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do:…