droga pożarowa

Droga pożarowa – przepisy

Wymagania dla dróg pożarowych określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Wymogi dotyczące drogi pożarowej Rozdział 6. Drogi pożarowe § 12. Wymogi dotyczące drogi pożarowej Drogę pożarową o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego o każdej porze roku, należy doprowadzić do:…

gęstość obciążenia ogniowego obliczanie

Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego Gęstość obciążenia ogniowego wyznaczana jest głównie dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Parametr ten ma bezpośredni wpływ na parametry takie jak między innymi klasa odporności pożarowej budynku, wysokość pasa międzykondygnacyjnego, odległość między budynkami, wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru czy dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej. W przypadku konieczności…

plan ewakuacji budynku

Co powinien zawierać plan ewakuacji budynku?

Co to jest plan ewakuacji? Plan ewakuacji to ilustracja graficzna, która obrazuje sposób ewakuacji z danego budynku (obiektu). Plany ewakuacyjne stosuje się, w celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji. Na planie zaznaczone są wszystkie drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne. Plan ewakuacji często uzupełniony jest o lokalizację urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, drzwi…

zabezpieczenia ppoz fireconsult

Zabezpieczenia przeciwpożarowe (PPOŻ)

Zabezpieczenia przeciwpożarowe – definicja Zabezpieczenia przeciwpożarowe to systemy i urządzenia, które służą do zapobiegania, ograniczania i gaszenia pożarów. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz środowiska, a także minimalizowanie strat materialnych i finansowych spowodowanych pożarem. Zabezpieczenie przeciwpożarowe znajdziemy w każdym budynku. Podział zabezpieczeń przeciwpożarowych Podział zabezpieczeń przeciwpożarowych może być dokonany w różny sposób, na…

kategorie zagrożenia ludzi ZL

Kategorie zagrożenia ludzi (ZL) – klasyfikacja

Co to jest kategoria zagrożenia ludzi? Kategoria zagrożenia ludzi to umowna nazwa określająca podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe (kategorie zagrożenia pożarowego). Klasyfikacja ta nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu szereg wymagań, które powinien spełnić. Kategorie zagrożenia ludzi – podstawa prawna Podstawą prawną określającą podział budynków kategorii zagrożenia ludzi ze względu na bezpieczeństwo pożarowe…

przepisy pożarowe

Aktualne przepisy przeciwpożarowe

Jakie są aktualnie obowiązujące przepisy pożarowe? Jakie rozporządzenia mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej? Jakie wymagania stawiane są dla elementów budynku w przypadku bezpieczeństwa pożarowego? W dzisiejszym artykule przedstawimy wykaz aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

gaśnica

Rodzaje gaśnic, oznakowanie i ich zastosowanie

Rodzaje gaśnic, oznakowanie i ich zastosowanie Gaśnice to urządzenia, które służą do gaszenia pożarów we wczesnym stadium rozwoju. Zaklasyfikowane zostały do podręcznego sprzętu gaśniczego. Możemy je spotkać w obiektach użyteczności publicznej, handlowych, usługowych, restauracjach, zakładach pracy oraz w pojazdach komunikacji miejskiej i samochodach. Jakie rodzaje gaśnic możemy spotkać na polskim rynku? Jakie oznaczenia posiada każda…